skip to Main Content

Derde onderhandelingsronde Cao NU constructief verlopen

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten zijn in volle gang. De cao-partijen kwamen donderdag 9 maart voor de derde keer samen en wisselden hun inhoudelijke input per hoofdthema in twee werkgroepen uit.

Twee werkgroepen

Na de tweede onderhandelingsronde die op 8 februari plaatsvond gingen de partijen aan de slag in twee werkgroepen. De werkgroepen koppelden hun inhoud over een eerste uitwerking van de volgende vijf hoofdthema’s aan elkaar terug:

  • Meer vaste contracten voor docenten en onderzoekers
  • Een flinke loonsverhoging en afspraken over automatische prijscompensatie
  • Afspraken over duurzame inzetbaarheid
  • Meer diversiteit en inclusie
  • Verbeteren positie werknemersorganisaties

Contractuele positie van docenten

De eerste werkgroep buigt zich over ‘meer vaste contracten voor docenten’. Om hierover goede afspraken te kunnen maken is eerder afgesproken dat er een onderzoek zou komen dat gaat over het verbeteren van de contractuele positie van docenten. Dit onderzoekt is gestart en loopt.  De aankomende weken wordt het onderzoek afgerond. Daarnaast zal ook worden gesproken over het onderwerp loonsverhoging.

Duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie

De tweede werkgroep ging aan de slag met duurzame inzetbaarheid en diversiteit & inclusie. Zo is gesproken over het verbeteren van het vitaliteitspact, de introductie van ‘duurzame inzetbaarheidsuren’ en transitieverlof. Deze werkgroep werkt de afspraken over deze onderwerpen verder zo concreet mogelijk uit. Tenslotte werd er ook input gedeeld over het verbeteren van vakbondsfaciliteiten op de universiteit met als doel meer zichtbaar te zijn.

Volgende overleg

Op woensdag 12 april wordt het overleg voortgezet. Als het aan de bonden ligt, is er dan al een flink aantal stappen gemaakt richting een nieuwe cao. De Cao NU loopt 31 maart 2023 af.