skip to Main Content

Derde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen: oplossingsrichtingen generatiebeleid verkend

 

Tijdens de derde onderhandelingsronde op 2 maart jl. hebben cao-partijen waaronder LAD/FBZ opnieuw gesproken over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Zoals vorige keer afgesproken stonden opnieuw de thema’s generatiepact en ORT op de agenda.

LAD/FBZ vindt een generatieregeling voor de ziekenhuismedewerkers in een vergrijsde sector van het allergrootste belang om te zorgen voor evenwicht in het personeelsbestand en problemen te voorkomen met roosteren en werkdruk. Een generatieregeling biedt voordelen voor zowel ouderen als jongeren. Het zorgt ervoor dat ouderen gezond langer kunnen doorwerken, maar ook een stap terug kunnen zetten als zij dat willen. Dat biedt de werkgever ruimte om juist jongeren in te laten stromen of om meer vaste contracten te bieden om medewerkers aan zich te binden.

Er vond een constructief overleg plaats met werkgeversorganisatie NVZ, waarbij verschillende oplossingsrichtingen zijn verkend. Beide regelingen hebben immers financiële consequenties en over salarisontwikkeling is tot nu toe nog niet gesproken. Er is daarom meer tijd nodig om tot een goed totaalpakket te komen. Er is alvast een extra onderhandelingsdag gereserveerd op 15 mei.  Het eerstvolgende overleg vindt plaats op 7 april 2017.