skip to Main Content

LAD: “Geef transparantie over zorgbonus”

De LAD maakt zich zorgen over de berichtgeving dat VWS-ambtenaren in de zomer al een ‘coronabonus’ zouden hebben gekregen die hoger uitpakt dan die voor het zorgpersoneel. “Hier moet snel duidelijkheid over komen”, vindt LAD-voorzitter Suzanne Booij. Nog belangrijker vindt ze dat er structureel betere arbeidsvoorwaarden komen voor zorgmedewerkers.

In de zomer werd bekend dat zorgmedewerkers in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige bonus van 1.000 euro voor hun inspanningen tijden de coronacrisis, maar al vanaf het begin ligt de bonus onder vuur. In de regeling is een lijst met beroepen opgenomen die er wel en niet voor in aanmerking komen en er wordt een inkomensgrens gehanteerd. De LAD is daar van meet af aan geen voorstander van geweest. “Het gaat ons om het principe. De bonus is bedoeld als blijk van waardering en als het gaat om waardering voor zulke grote inspanningen moet je niet meten met twee maten”, vindt Booij.

Geen vertrouwen

Deze week kwamen berichten naar buiten dat een aantal ambtenaren bij VWS al in de zomer een bonus heeft ontvangen die kan oplopen tot maximaal een maandsalaris. Onbekend is om hoeveel ambtenaren het precies gaat en hoe hoog de bonus gemiddeld was. De LAD wil graag helderheid krijgen over de kwestie en heeft dat ook aangegeven bij cao-partij FBZ, waarbij ze is aangesloten. FBZ zit samen met andere vakbonden op reguliere basis aan tafel met VWS.

Booij: “We willen graag duidelijkheid, want dit geeft artsen en andere zorgprofessionals geen vertrouwen. De werkdruk is op dit moment enorm. Iedere arts of zorgverlener die ik spreek, wil zich iedere dag voor 100% inzetten, maar dan moet je niet het gevoel hebben dat er met twee maten wordt gemeten. Nog belangrijker is dat de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals structureel worden verbeterd, zodat de hoge werkdruk en personeelstekorten aan onder andere verpleegkundigen kunnen worden opgelost.”