skip to Main Content

Eerste Cao Zorg van de Zaak rond!

Met de instemming van de achterbannen met het principeakkoord is de eerste Zorg van de Zaak rond. De komst van de cao betekent dat er eenduidige arbeidsvoorwaardelijke afspraken gelden. Door overnames van andere partijen waren tot voor kort uiteenlopende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing. Met de nieuwe cao gaan alle medewerkers er op vooruit.

Looptijd

De cao gaat met terugwerkende kracht in per januari 2018 en loopt tot en met 1 oktober 2019.

Loonparagraaf

Per 1 januari 2018 wordt de salarisschalen ingrijpend aangepast. Zo wordt de RSP 100 wordt met 5% verhoogd en de huidige RSP van max 108% wordt opgehoogd naar 115%. Per 1 januari 2018 worden de salarisschalen en de salarissen tot de nieuwe RSP 115 verhoogd met 1,5% en per 1 januari 2019 volgt nog eens een salarisverhoging van 1,75%. Verder ontvangen de werknemers in juni en december 2018 twee maal een eenmalige uitkering.

Reiskosten, verhuiskosten en lidmaatschap beroepsvereniging

Verder worden de reiskostenvergoeding en de regeling voor vergoeding van verhuiskosten verruimd. Ook is afgesproken dat werknemers nu in aanmerking komen voor volledige vergoeding van één lidmaatschap van een beroepsvereniging tot een maximum van € 500. Dit betekent dat werknemers bij Zorg van de Zaak de contributiekosten van de LAD dus ook bij hun werkgever kunnen declareren.

Meer weten?

Bekijk dan het principeakkoord en bijlage 1 (salarisschalen) en bijlage 2 (vergoedingen).