skip to Main Content

Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart

De Cao Jeugdzorg 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen LAD-leden onderwerpen aandragen. Ervaren ze bepaalde knelpunten in hun arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken zou LAD/FBZ in de nieuwe cao moeten onderhandelen? De leden van de LAD die onder deze cao vallen ontvangen een mailing met het verzoek suggesties te doen. 

LAD/FBZ stelt komende tijd een agenda op met de onderwerpen voor de onderhandelingen op basis van de input van de leden en stakeholders, en overleg met de cao-klankbordgroep met leden uit het veld. Daarna treden we in overleg met de andere bonden om de belangrijkste punten vast te stellen. Bij de start van de onderhandelingen stellen cao-partijen (werkgevers en werknemers) vast hoe zij het onderhandelproces voor ogen zien. Gedurende het cao-proces kunt u via de cao-pagina het verloop van de onderhandelingen volgen.

Wilt u meedenken in de cao-klankbordgroep?
Gedurende het cao-proces denkt een klankbordgroep met leden uit het veld met de onderhandelaars mee. Als lid van de klankbordgroep bent u goed op de hoogte van de ontwikkelingen aan de cao-tafel en kunt u invloed uitoefenen op de nieuwe cao door de onderhandelaars te voeden met signalen of ontwikkelingen op de werkvloer. Neem via bureau@lad.nl contact op met onderhandelaars Lilian de Groot of Joyce Kuijpers als u zich wil aanmelden of meer wilt weten.