skip to Main Content

Eindbod Cao Arbo Unie

 

Arbo Unie heeft een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao Arbo Unie, waar bedrijfsartsen onder vallen. De afgelopen maanden werd intensief onderhandeld, maar dat verliep niet makkelijk vanwege de financiële situatie binnen Arbo Unie. Uiteindelijk is er geen akkoord bereikt, maar deed de werkgeversorganisatie een eindbod.

Dit jaar heeft de LAD samen met De Unie, FNV en het CNV een aantal keren onderhandeld over een nieuwe Cao Arbo Unie. Die onderhandelingen verliepen niet makkelijk, omdat de financiële situatie binnen Arbo Unie op dit moment geen ruimte biedt voor een marktconforme loonsverhoging. Uiteindelijk heeft Arbo Unie een eindbod gedaan.

Hoofdlijnen

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019.
  • De salarissen worden op 1 januari 2018 verhoogd met 1,2% en op 1 januari 2019 met 1,1%.
  • De helft van het boven-geprognotiseerde-netto-resultaat (in casu 1,5 miljoen euro) wordt als budget beschikbaar gesteld ten behoeve van een eenmalige uitkering. Om deze eenmalige uitkering te concretiseren, wil Arbo Unie eerst zicht hebben op de voorlopige jaarcijfers begin 2019. We spreken hier vervolgens over met Arbo Unie. Afspraak is bovendien dat wij, en u, in de tussentijd goed worden geïnformeerd door Arbo Unie over de financiën.
  • Reiskosten woon-werk: om werknemers te stimuleren om van het openbaar vervoer (OV) gebruik te maken, wordt voor medewerkers die structureel met het OV reizen, de vergoeding voor woon-werkverkeer uitgebreid, zodat de reiskosten tot 100 km enkele reis worden vergoed. In aanvulling daarop wordt de maximale woon-werkverkeer vergoeding verhoogd van 40 km enkele reis naar 75 km enkele reis (conform fiscale vrijstelling).

Meer weten? Lees dan de integrale tekst van het eindbod.

De LAD heeft het eindbod aan haar leden voorgelegd. Leden die onder de Cao Arbo Unie vallen, hebben hiervoor een mailing gekregen om hun stem uit te brengen. Heeft u deze mailing niet ontvangen, maar is de Cao Arbo Unie wel op u van toepassing? Mail dan naar bureau@lad.nl, zodat we u de ledenraadplegingsmailing alsnog kunnen toesturen.