skip to Main Content

Eindbod van NVZ onder de maat: vakbonden bereiden ziekenhuisacties voor

Tijdens het zevende overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 30 januari waren de onderhandeldelegaties van de vier werknemersorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na 17 uur intensief overleg dicht bij een akkoord. De onderhandeldelegatie van de NVZ bleek in de nachtelijke uren echter geen mandaat te hebben en werd teruggefloten door het NVZ-bestuur. De NVZ gaf aan met een eindbod te zullen komen. Dat eindbod is intussen binnen en is zeer teleurstellend: van onze voorstellen is nauwelijks iets terug te zien en de salarisverhoging is voor veel functiegroepen afgetopt. Het bod is zo’n verslechtering dat ons niets anders rest dan een actietraject te starten.

Terwijl we in de nacht van 30 op 31 januari nog in afwachting waren van het eindbod, besloot de NVZ in de media naar buiten te treden met een andere voorstelling van de gang van zaken. Onterecht ontstond daardoor het beeld dat de vakbonden een goed bod geweigerd zouden hebben. Dit leidde tot veel reuring en het vereiste uitleg. Pas op de einddatum van de cao, 31 januari, ontvingen we laat in de middag het eindbod van de NVZ.

Terug bij af

Tijdens de onderhandelingen maandagavond waren partijen dicht bij een akkoord over het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden, met zowel specifieke als generieke verbeteringen voor de verschillende beroepsgroepen in het ziekenhuis. Bij bestudering van het eindbod moeten we helaas constateren dat daarin opnieuw de eerdere verslechteringen zijn opgenomen:

  • De NVZ spreekt van een loonsverhoging van 13% (10% in 2023 en 3% in 2024), maar het gaat in 2023 om een loonsverhoging van 5% per 1 februari 2023; pas op 1 december 2023 volgt de volgende 5%. Op 1 september 2024 krijgen werknemers de resterende 3%. Die percentages zijn bovendien afgetopt: voor LAD-leden gaat het om slechts 4-5% per jaar, terwijl we mondeling een loonontwikkeling waren overeengekomen die weliswaar nivellering bevatte, maar die in ieder geval tot koopkrachtbehoud voor alle werknemers zou leiden.
  • De NVZ wil dat het generatiebeleid alleen nog maar openstaat voor functies onder functiegroep 65.
  • Functies boven functiegroep 65 krijgen, als het aan de NVZ ligt, nog steeds geen onregelmatigheidstoeslag (ORT).
  • De NVZ is niet bereid de normatieve werkweek voor aios strakker te begrenzen, terwijl dat voor ons een belangrijke wens was.
  • De NVZ wil geen stagevergoeding voor WO-stages en coschappen invoeren.
  • Medewerkers krijgen geen individueel opleidingsbudget.
  • De NVZ wil de salaristabel voor aios niet uitbreiden met een extra trede.
  • Alle overige beroepsspecifieke voorstellen die we hebben gedaan, zijn niet gehonoreerd.

Al met al zit er te weinig in dit eindbod. De LAD/FBZ vindt dat de NVZ ziekenhuiswerknemers hiermee niet serieus neemt en onvoldoende oog heeft voor de hoge werkdruk waarmee ze dagelijks te maken hebben.
Lees het volledige eindbod.

Voorbereiden actietraject

Doordat de NVZ een eindbod heeft neergelegd, heeft ze te kennen gegeven niet verder te willen praten. Het is, met andere woorden, slikken of stikken. De optelsom is dat het eindbod ver onder het niveau van ons arbeidsvoorwaardenbeleid ligt. We zijn dus genoodzaakt een collectief actietraject voor te bereiden, want we passen voor ‘achteruit onderhandelen’. Samen met de andere vakbonden bereiden we een ultimatum voor. Overal in het land worden in algemene ziekenhuizen op dit moment actiecomités gevormd. Meer informatie volgt.