skip to Main Content

Erwin George benoemd in LAD-ledenraad

Erwin George, klinisch fysicus-audioloog bij Maastricht UMC+, is onlangs benoemd tot lid van de ledenraad van de LAD. Met de benoeming van George is de vacante zetel in cluster 4 (aanverwante beroepsgroepen) weer vervuld.

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende functiegroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisapothekers. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, is in 2015 een ledenraad ingesteld. De ledenraad overlegt vier keer per jaar en denkt mee over de koers en strategie van de LAD.

Brede blik

De ledenraad kent zeven clusters, waarin alle verschillende ledengroepen vertegenwoordigd zijn. Cluster 4 bestaat uit aanverwante beroepsgroepen (ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen) en heeft twee zetels. Vanwege het vertrek van Marjon Stijntjes was een vacature ontstaan, waarvoor zich twee kandidaten meldden. Erwin George kreeg de meeste stemmen en is daarmee benoemd.

“Zorgprofessionals zetten zich dagelijks in voor inhoudelijke excellentie”, vindt hij. “Dat wil zeggen: iedere dag onze patiënten en studenten het beste geven op gebied van zorg, onderzoek en/of onderwijs. Daarbij moeten we kunnen bouwen op inhoudelijk én menselijk excellent werkgeverschap, nu en in de toekomst. Via de ledenraad van de LAD wil ik mij daar graag voor hard maken.”

George kan daarbij bouwen op zijn ervaringen uit het verleden (onder meer Promovendi Netwerk Nederland) en heden. “Mijn dagelijkse werk in het ziekenhuis is een combinatie van spreekuren, opleiden, wetenschappelijk onderzoek en management. Daardoor heb ik een brede blik op de inzet en behoeften van medici en paramedici, binnen en buiten het umc. Het lijkt me een groot plezier die brede blik ook binnen de LAD te kunnen inzetten.”