skip to Main Content

Christiaan Keijzer verkozen als vicevoorzitter van de FEMS

 

LAD-voorzitter Christiaan Keijzer is verkozen tot vicevoorzitter van FEMS, de Fédération Européenne des Médecins Salariés. De FEMS maakt zich sinds 1964 op Europees niveau sterk voor de belangen van artsen in dienstverband. Op dit moment zijn verenigingen uit 17 landen aangesloten, vertegenwoordigd door meer dan 20 verenigingen. Naast Keijzer nemen nog vijf vertegenwoordigers deel aan het bestuur. De nieuwe voorzitter is João de Deus uit Portugal.

De LAD heeft zich in 2013 aangesloten bij de FEMS en heeft de afgelopen vijf jaar een actieve rol gespeeld bij het FEMS-beleid. Dit heeft onder andere geleid tot een nieuw en ambitieus meerjarenbeleidsplan. Daarnaast heeft de LAD het mogelijk gemaakt dat dataverzameling op de verschillende beleidsonderwerpen sneller en beter verloopt. Het participeren in het bestuur van de FEMS is daarom een logische vervolgstap.

Actuele thema’s FEMS

In het meerjarenbeleidsplan van de FEMS wordt veel aandacht gevraagd voor de ongelijkheid in arbeidsomstandigheden tussen de verschillende Europese landen. Onderwerpen die worden besproken zijn: werk- en rusttijden, inkomen, migratie, nationale besteding aan zorgkosten en werkdruk – thema’s die ook in Nederland actueel zijn. Het grootste zichtbare gevolg van de ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden is een grote migratie van artsen binnen Europa, waarbij er een grote stroom is van artsen vanuit het oosten van Europa naar landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland en Zweden.

Overleg met EESC

Op 21 september heeft voor het eerst in het bestaan van FEMS een conferentie plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van het EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité), een adviesorgaan dat de Europese Commissie adviseert op sociaal-economisch terrein. Tijdens de conferentie hebben verschillende sprekers, waaronder de LAD, een bijdrage geleverd over de arbeidsomstandigheden van artsen. Uit de verkenning van de LAD en andere organisaties komen de volgende punten naar voren waar artsen aandacht voor vragen:

  • Werk- en rusttijden en vooral de mate van invloed die artsen kunnen uitoefenen op hun eigen werkschema.
  • Grote verschillen in absolute salarissen tussen landen.
  • Landelijke overheidsuitgave aan gezondheidszorg. Streefgetal is 6,9% van het bruto nationaal product, maar zeker Oost-Europese landen zitten daar ver onder.
  • Ongezond migratiepatroon binnen Europa, mede veroorzaakt doordat sommige landen zelf te weinig artsen opleiden.

De komende jaren blijven deze onderwerpen bovenaan de agenda van FEMS staan. Het nieuwe bestuur zal intensief contact onderhouden met vertegenwoordigers van de EESC en andere Europese instellingen. Hoewel in Europa is besloten dat gezondheidszorg een nationale aangelegenheid is, ziet FEMS genoeg mogelijkheden om invloed uit te oefenen om de ongelijkheid binnen Europa te agenderen en uiteindelijk te verkleinen.