skip to Main Content

Goed cao-akkoord of niet?

Hoe bepaalt de LAD of een cao-akkoord een goed akkoord is en welke afwegingen spelen daarbij mee? “Ieder akkoord is uniek”, aldus cao-onderhandelaars Maaike Langerak en Rob Koster in het nieuwe LAD-magazine.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden akkoorden voor een aantal grote cao’s gesloten, zoals de Cao Ziekenhuizen, VVT en Gehandicaptenzorg. Ze kwamen moeizaam tot stand en de LAD/FBZ besloot zelfs twee keer een akkoord niet meteen te tekenen. Bij zo’n besluit spelen heel wat zaken mee, zegt Maaike Langerak, onder andere onderhandelaar voor de Cao Gehandicaptenzorg, in het nieuwe LAD-magazine. “Voorop staat dat we het resultaat afzetten tegen de inzet: wat hebben we daarvan binnengehaald, wat niet? Daarnaast moeten we rekening houden met de andere cao-partijen: we zitten vaak met drie andere werknemersorganisaties aan tafel die ook allerlei punten willen binnenhalen. Je hebt elkaar nodig om dingen te bereiken. Het is letterlijk geven en nemen en dat spel is iedere keer anders.”

Materieel en immaterieel

In de inzet staan vaak materiële punten (zoals een salarisverhoging of meer budget voor scholing) en immateriële punten (zoals meer rusttijd of afspraken over inspraak). Rob Koster, onder andere onderhandelaar voor de Cao Ziekenhuizen: “Sommige punten zijn duur voor een werkgever omdat ze veel van de loonruimte vragen; daardoor zijn ze moeilijk te realiseren. Maar een immateriële afspraak kan net zo goed lastig te verwezenlijken zijn, zeker als de andere werknemersorganisaties het voor hun achterban een volstrekt irrelevant punt vinden of als er principiële bezwaren zijn. Soms moeten we daar dan hard voor strijden. Als het lukt een essentieel punt te te bereiken, weeg dat heel zwaar mee in onze beoordeling.”

Interview Peter van der Voort

In het nieuwe LAD-magazine staat ook een interview met Peter van der Voort, intensivist, academisch directeur én Eerste Kamerlid voor D66. Hij vertelt hoe hij die werkzaamheden combineert. “Als ik in de senaat het woord voer, doe ik dat niet primair als arts. Als ik als arts in de Eerste Kamer naar zaken kijk, maak ik waarschijnlijk andere afwegingen en daarom houd ik het gescheiden.”

En verder …

Verder zoomen we in op het sociaal plan dat onlangs werd bereik voor de werknemers in ziekenhuis Bernhoven en op het Gezond en veilig werken project bij Koraal, een gehandicaptenzorginstelling. Klinisch fysicus-audioloog Erwin George werd geportretteerd in ‘LAD-lid in beeld’ en in ‘De Reconstructie’ gaan we nader in op een long-COVID casus.

Nieuwsgierig?

Bekijk dan het gehele nummer online!