skip to Main Content

Grensoverschrijdend gedrag onacceptabel

Meer dan de helft van de artsen en geneeskundestudenten heeft op enig moment grensoverschrijdend gedrag ondervonden, zoals intimidatie en machtsmisbruik, seksueel ongewenst gedrag, discriminatie, racisme en pesten. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact. De LAD vindt iedere vorm van ongewenst gedrag onacceptabel. Het werk- en opleidingsklimaat moet voor iedereen veilig zijn.

De enquête van Medisch Contact laat zien dat 52% van de geënquêteerde artsen en geneeskundestudenten grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer heeft ervaren. De meerderheid van deze incidenten vond plaats in ziekenhuizen, waar de hiërarchische verhoudingen en afhankelijkheidsrelaties een aanzienlijke rol lijken te spelen.

De uitkomsten zijn volgens de LAD bijzonder pijnlijk: iedere vorm van ongewenst gedrag is onacceptabel. De LAD zal het onderwerp dan ook hoog op de agenda blijven zetten aan cao-tafels en hoopt dat de enquêteresultaten een aanjagende factor zijn om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en het melden en aanpakken ervan een impuls te geven, zodat een cultuur ontstaat waarin iedereen zich veilig voelt.