skip to Main Content

Groningse MD/PhD ‘student’-promovendi gaan in hoger beroep

De MD/PhD ‘student’-promovendi in het UMCG gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland van 4 januari 2022. In deze uitspraak oordeelde de kantonrechter dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat de MD/PhD ‘student’-promovendi geen recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemerspromovendi.

Al ruim 20 jaar bestaat in Groningen het MD/PhD-programma, waarbij masterstudenten Geneeskunde hun studie combineren met een promotietraject in dienst van het UMCG. Tussen oktober 2016 en oktober 2018 nam het UMCG deze MD/PhD’ers aan als ‘student’ binnen het Experiment Promotieonderwijs van het ministerie van OCW. Dit experiment heeft als doel het aantal promoties in Nederland te vergroten. Deze promovendi kregen geen overeenkomst als reguliere werknemer, maar wel salaris. Dit salaris ligt lager dan het salaris van de andere promovendi. De ‘student’-promovendi hebben bovendien geen recht op pensioenopbouw en krijgen ook geen vakantiegeld en geen eindejaarsuitkering. Ze vinden dat zij recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemerspromovendi, omdat zij dezelfde werkzaamheden verrichten en op dezelfde manier meedraaien in de organisatie van het UMCG.

Uitspraak kantonrechter

Arbeidsjurist mr. Dino Jongsma van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD heeft de ‘student’-promovendi in een procedure bij de kantonrechter bijgestaan. De kantonrechter vond dat de promovendi een opleidingsovereenkomst met het UMCG hadden en geen arbeidsovereenkomst. Daarom hebben zij volgens de rechter geen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. De promovendi zijn het niet eens met het oordeel van de kantonrechter en hebben bijna allemaal hoger beroep laten aantekenen.

Hoger beroep

In het hoger beroep zullen zij naar voren brengen dat hun positie helemaal niet is te vergelijken met die van een student, maar juist met die van een gewone werknemer. Jongsma, die hen bij het proces in eerste aanleg heeft begeleid, heeft mr. Peter Volk en mr. Diana de Wolff van Stadhouders advocaten in Utrecht gevraagd het hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in te stellen. Dat is inmiddels gebeurd.