skip to Main Content

Grote zorgen over gevolgen ontmanteling Cao Gezondheidscentra

 

Ruim 100 werknemers uit gezondheidscentra kwamen op 30 oktober en 5 november naar de LAD/FBZ-bijeenkomsten over de Cao Gezondheidscentra/AHG. De aanwezigen vinden het plan van werkgeversvereniging InEen om de cao te ontmantelen onbegrijpelijk, omdat dit zal leiden tot grote verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers die in hetzelfde gezondheidscentrum werken. Vragen over de door InEen ingezette ontmanteling kunt u vanaf nu sturen naar vragenontmanteling@fbz.nl.

Wat wil InEen?

Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) heeft InEen, de vereniging die namens werkgevers onderhandelt, aangegeven de cao te willen ontmantelen. Volgens de werkgeversorganisatie vergelijken werknemers hun cao-afspraken vaak met afspraken in aanpalende cao’s – en daarom zou het logischer zijn om iedere functiegroep onder een aanpalende cao onder te brengen. Daarnaast is aangegeven dat fysiotherapie niet meer kostendekkend zou kunnen worden geleverd en ziet InEen geen toekomst voor deze cao.

Wat vindt de LAD/FBZ daarvan?

Wij hebben van meet af aan aangegeven geen voorstander te zijn van ontmanteling: zowel werknemers als werkgevers zijn er niet bij gebaat als iedere functiegroep een eigen pakket aan arbeidsvoorwaarden heeft – als dat al te realiseren is. Het specifieke profiel van gezondheidscentra, dat onderscheidend is van andere zorginstellingen, vraagt bovendien om een eigen cao.
Wat betreft fysiotherapie heeft KNGF recent een rondje langs een aantal centra gemaakt. Daaruit blijkt dat de bewering van InEen dat fysiotherapie niet meer kostendekkend zou kunnen worden geleverd, lang niet altijd klopt. Het ontmantelen van de cao is in onze ogen dan ook in geen enkel opzicht wenselijk. Het is jammer dat geen andere opties worden onderzocht en dat InEen ontmanteling als enige oplossing ziet.

Wat gaan we doen?

Naar aanleiding van de bijeenkomsten en de input die daar is gegeven, gaan we bepalen hoe we verdergaan om InEen duidelijk te maken dat de ingeslagen weg niet de juiste is. Tijdens de eerste bijeenkomsten in Almere en Eindhoven bleek dat werknemers zich grote zorgen maken om de voornemens.