skip to Main Content

Haal meer uit je cao!

Afgelopen periode zijn veel grote zorgcao’s tot stand gekomen. Intussen hebben we met de andere cao-partijen ook de cao-teksten uitgewerkt. Die zijn als pdf en vaak ook als app beschikbaar. Nu de cao-teksten beschikbaar zijn, heeft de LAD de meest relevante informatie op de betreffende cao-pagina’s geactualiseerd. Ook zijn de cao-pagina’s uitgebreid met vaste onderdelen: scholing en ontwikkeling, functiewaardering en vergoeding contributie van je beroepsvereniging. 

Op de cao-pagina staan de meest recente cao-afspraken overzichtelijk op een rij. Je kan er uiteraard ook de cao zelf inzien en de app downloaden. Daarnaast is er veel praktische informatie te vinden, bijvoorbeeld over hoe het zit met contracten, diensten, verlof of ziekte.

Werp een blik

Neem eens een kijkje bij de cao die op jou van toepassing is, en maak vooral gebruik van de faciliteiten die de cao jou biedt.

Cao AMS
Cao Arbo Unie
Cao Gehandicaptenzorg
Cao Gezondheidscentra en AHG
Cao GGZ
Cao Hidha
Cao Jeugdzorg
Cao Nederlandse Universiteiten
Cao SBOH
Cao UMC (incl. HAMS)
Cao VVT
Cao Ziekenhuizen
Cao Zorg van de Zaak

Cao is nooit af
Er gebeurt veel achter de schermen, ook als een nieuwe cao helemaal rond is. Het uitwerken van bepaalde cao-afspraken gebeurt vaak in speciaal daarvoor ingestelde cao-werkgroepen en/of in een arbeidsmarktfonds. Deze activiteiten of projecten leveren af en toe nieuwe producten op, bijvoorbeeld een handreiking over de zeggenschap van werknemers bij het vaststellen van de werktijden/roosters.

Ruim voordat de einddatum van een cao is bereikt, gaan partijen weer aan de slag met de voorbereidingen voor de nieuwe cao.

De cao-infographic geeft in hoofdlijnen weer hoe een cao-proces verloopt.