skip to Main Content

Heeft u input voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen?

 

Omdat de huidige Cao Ziekenhuizen per 1 april afloopt starten we al met de voorbereidingen voor de nieuwe cao. Voorafgaand aan die onderhandelingen bepaalt de LAD/FBZ haar inzet voor de nieuwe cao. De input van leden is daarbij onmisbaar. Welke knelpunten ervaren ze in hun arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken moeten we onderhandelen?

De LAD zit via FBZ (de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) aan de cao-tafel en wil binnenkort haar inzet voor de nieuwe cao bepalen, die vervolgens wordt voorgelegd aan de klankbordgroep. Na het opstellen van de eigen inzet, treedt de LAD/FBZ in overleg met de andere bonden met als doel om tot een gezamenlijke inzet te komen. Om de concrete inzet voor de nieuwe cao te bepalen, is het belangrijk dat we weten wat er speelt. De input van zowel (basis)artsen als aios, klinisch chemici, klinisch fysici en technisch geneeskundigen is daarom onmisbaar.

Werkt u in een algemeen ziekenhuis en heeft u specifieke punten voor onze inzet? We horen het graag! Leden kunnen hun input uiterlijk 9 december bij bureau@lad.nl aanleveren. Ze ontvangen daarvoor in de loop van deze week ook een rechtstreekse oproep in hun mailbox.