skip to Main Content

Herregistratie basisartsen sinds 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 hebben veel basisartsen zich voor het eerst moeten laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar).

Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaar te herregistreren in het BIG-register. Door eens in de vijf jaar opnieuw te registeren, wordt de deskundigheid van artsen beter gewaarborgd en blijft het register actueel.

Basisartsen vormen de laatste groep binnen de basisberoepen in de gezondheidszorg waarvoor herregistratie is ingevoerd. Aanvankelijk was de bedoeling dat ze zich per 1 januari 2017 zouden moeten laten herregistreren. Die verplichting werd uitgesteld tot 1 januari 2018, omdat de interpretatie van de regelgeving (welke werkzaamheden tellen wel/niet mee?) nog niet op alle punten duidelijk was.

Beoordelingskader

In het beoordelingskader is vastgelegd welke werkzaamheden wel en niet meetellen voor de vereiste werkervaring in de individuele gezondheidszorg. Een arts die niet beschikt over voldoende werkervaring kan ervoor kiezen het scholings- en toetsprogramma herregistratie basisartsen van de VU Academie te doorlopen. Als dat succesvol verloopt, wordt een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) uitgereikt, waarmee ook herregistratie kan worden aangevraagd.

60 aios geschrapt

Basisartsen die niet in aanmerking komen voor herregistratie, bijvoorbeeld omdat zij niet aan de eisen voldoen of omdat zij niet tijdig hebben aangegeven dat zij zich wilden herregistreren, ontvangen van het BIG-register een brief over hun uitschrijving. Gebleken is dat bijna zestig aios per 1 januari uit het BIG-register zijn geschrapt. Het merendeel daarvan had geen herregistratie aangevraagd. Anderen deden dat wel, maar bij hen ging het verkeerd met de betaling of doordat ze e-mails van het CIBG misliepen (bijvoorbeeld doordat bij het CIBG niet hun actuele mailadres bekend was).

Marjolein Kremers, voorzitter van De Jonge Specialist, geeft in een interview in Medisch Contact aan dat artsen zelf verantwoordelijk zijn voor hun BIG-registratie, maar het verdient in haar ogen wel aanbeveling om te onderzoeken of de herregistratie simpeler kan. “Misschien kan een arts in de toekomst toestemming geven zodat het CIBG zelf bij de RGS mag verifiëren of de arts in opleiding is.”

Lees meer over dit onderwerp op de website van de KNMG.