skip to Main Content

Herziene editie ‘Zó werkt de zorg in Nederland’

Bijna anderhalf miljoen mensen werken in de zorg, de sector waar we als maatschappij het meeste geld aan uitgeven. Hoe werkt het (complexe) Nederlandse zorgstelsel eigenlijk? Wat zijn de doelen, wie zijn de belangrijkste spelers, welke wetten regelen de zorg en wat betalen mensen zelf aan zorg? In de herziene editie van het boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland’ wordt het allemaal uitgelegd.

Het recent verschenen boek is een geheel herziene editie van de editie uit 2018 en is een initiatief van het Platform Zó werkt de zorg: een samenwerkingsverband van 20 publieke en private partijen, waaronder de LAD. Doel van het platform is om uit te leggen hoe ons zorgstelsel werkt. Het boek is geactualiseerd en bevat nieuwe accenten zoals trends op de arbeidsmarkt, preventie, kwaliteit en bijzondere vergoedingsregels voor wanbetalers en onverzekerden. Het boek beschrijft het gehele zorgveld en gaat in op vragen als wie toezicht houdt op de zorg, welke partijen zorg inkopen en wie de belangen van zorgverleners en zorgaanbieders behartigen.

Naast het algemene boek maakt het Platform Zó werkt de zorg ook specials (zoals Zó werkt de huisartsenzorg en Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg) en is er een app.
‘Zó werkt de zorg in Nederland’ kost 25 euro inclusief verzendkosten en kan worden besteld via de website van het platform.