skip to Main Content

Hidha Luuk Wouters is benoemd in de LAD-ledenraad in cluster 2

Door het vertrek van Arjen Greijdanus uit de ledenraad ontstond in november 2020 een vacature in cluster 2. Ondanks diverse bekendmakingen hebben zich nooit kandidaten gemeld voor deze vacature. Nu heeft zich wel een enthousiaste kandidaat gemeld, die we daarom graag benoemen en van harte welkom heten: Luuk Wouters, huisarts bij huisartsenpraktijk Vlijmen. Hij stelt zich kort voor:

Wouters: “In afgelopen jaren heb ik me via verschillende organisaties ingezet voor betere arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor collega huisartsen en aios. De LAD is al die tijd ook een betrokken en betrouwbare partner gebleken in het strijden voor de belangen van artsen in loondienst. Ik vind het een eer om me hier verder voor te kunnen inspannen via de LAD-ledenraad. Ik verwacht hier als jonge enthousiaste huisarts een goede bijdrage te kunnen leveren en kijk er dan ook naar uit me de komende jaren te kunnen inzetten voor de ledenraad.”

Vacante ledenraadszetel

Omdat Luuk Wouters zich als enige kandidaat heeft gemeld voor de vacante zetel, gaat hij samen met Danielle Peet (AVG) en Indrah op den Kelder (specialist ouderengeneeskunde) de leden uit cluster 2 vertegenwoordigen.

Wat doet de ledenraad?

Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we drie à vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op jouw behoefte. De ledenraad is binnen de vereniging het hoogste orgaan en zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het beleid. Zo stellen ledenraadsleden de meerjarenbeleidsagenda vast en kiezen ze het bestuur.