skip to Main Content

Hoe werkt de ouderenzorg?

 

Waar gaat de 28 miljard euro in de zorg naartoe en hoeveel geld geven we per oudere uit? Welke wetten vergoeden wat en welke partijen zijn actief in de ouderenzorg? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek Zó werkt de ouderenzorg, de nieuwste publicatie van het Platform Zó werkt de zorg, waar ook de LAD in participeert.

Het boek borduurt voort op Zó werkt de zorg in Nederland en is de tweede special (vorig jaar verscheen de eerste, over de huisartsenzorg). Met korte teksten en veel visuals geven de makers inzicht in het complexe speelveld van de ouderenzorg, dat de afgelopen jaren flink is veranderd. Het boek biedt ook interessante cijfers. Zo blijkt dat het aantal werknemers in de ouderenzorg na jarenlange dalingen in 2017 weer is gestegen. In de VVT werkten in het derde kwartaal van 2017 376.000 mensen, 9.300 meer dan een jaar eerder. Het aantal werknemers is zowel in de thuiszorg als in de verpleging en verzorging gestegen, met circa 2,5 procent. Ondanks de stijging werken er nu nog 24 duizend mensen minder in de ouderenzorg dan in 2014. Uit Zó werkt de ouderenzorg blijkt dat er vooral behoefte is aan verzorgenden en verpleegkundigen. Dat zie je ook terug in opleidingen voor deze functies. Ook is er een sterke groei waarneembaar in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
De special is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de zorg voor ouderen, en voor alle (aankomende) artsen/zorgprofessionals die zich er iedere dag middenin begeven. AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en het ministerie van VWS werkten mee aan de totstandkoming.

Nieuwe versie Zó werkt de zorg in Nederland

Naast deze tweede special is er ook een compleet nieuwe versie verschenen van Zó werkt de zorg in Nederland, een boek dat voor het eerst in 2015 verscheen en inzicht geeft in ons gehele zorgstelsel: van geldstromenkaarten tot en met overzichten over wetten en spelers. Zowel de special als het vernieuwde ‘basisboek’ werden op 5 juni overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor VWS.

Verloting onder LAD-leden

Zó werkt de zorg in Nederland en Zó werkt de ouderenzorg zijn te koop in boek- en webwinkels. Zó werkt de zorg in Nederland kost € 25,- (e-book € 12,50). Zó werkt de ouderenzorg kost € 20,- (e-book € 10,-).

De LAD mag een aantal exemplaren van beide boeken verloten onder haar leden. In het nieuwe LAD-magazine, dat eind juni verschijnt, leest u daar meer over, dus houd het verschijnen goed in de gaten!

Op de foto: Vera Bergkamp (D66) (l) en voorzitter Helma Lodders (VVD) van de Vaste Kamercommissie voor VWS