skip to Main Content

Hoge werkdruk op SEH

Veertig procent van de SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen voelt zich emotioneel uitgeput en heeft last van de hoge werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp van 19 ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting IZZ en het Amphia Ziekenhuis. De LAD maakt deel uit van de adviesraad van het project. 

In totaal hebben 887 SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen (en ook artsen in opleiding) uit 15 algemene ziekenhuizen en 4 umc’s meegewerkt aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Het onderzoek laat zien dat ruim 60% van de SEH-medewerkers zeer bevlogen is, maar dat de werkdruk hoog is. Daarnaast is vaak sprake van een lage personele bezetting en hebben SEH-artsen en -verpleegkundigen regelmatig te maken met agressie- en conflictsituaties. Verder heerst op veel SEH’s een organisatieklimaat waarin weinig aandacht is voor psychosociale arbeidsbelasting. Dat alles zorgt voor gezondheidsklachten zoals burn-out verschijnselen (31%), slaapklachten (41%) en posttraumatische stress-stoornisklachten (14%).

Verschillen ziekenhuizen

Het onderzoek laat duidelijk zien dat sprake is van een onbalans tussen de hoeveelheid werk en de psychische belasting met weinig hersteltijd. Vier op de tien SEH-artsen en -verpleegkundigen voelt zich daardoor emotioneel uitgeput en ruim een derde zou liever een baan buiten het ziekenhuis zoeken. De psychosociale arbeidsbelasting is op alle SEH-afdelingen die deelnemen aan het onderzoek hoog, maar er zijn wel verschillen tussen ziekenhuizen, vooral in de beoordeling van werkfactoren, zoals het organisatieklimaat, de autonomie die medewerkers hebben, de hersteltijd die ze krijgen en het aantal conflictsituaties waarmee ze te maken hebben. Of er een traumacentrum of huisartsenpost aanwezig is, heeft overigens geen invloed op de psychosociale arbeidsbelasting.

Volgens IZZ bieden de verschillen tussen de ziekenhuizen kansen om van elkaar te leren. De SEH’s starten nu individueel en gezamenlijk bezig om mogelijke oplossingen door te voeren die binnen hun invloedssfeer liggen. Maar om bepaalde zaken aan te pakken, zoals het personeelstekort, is meer nodig. Philip Vriend, teamleider SEH in het Westfriesgasthuis: “We doen een dringende oproep aan de politiek om meer middelen vrij te maken om de personeelskrapte aan te pakken.”

Meer weten? Kijk dan op www.izz.nl/seh.