skip to Main Content

Hoger beroep MD/PhD promovendi UMCG dient op 29 maart

Op 29 maart dient bij het Gerechtshof van Leeuwarden (10 uur) het hoger beroep dat 44 MD/PhD promovendi hebben aangespannen tegen het UMCG. Dit hoger beroep is een vervolg op de uitspraak van 4 januari 2022 van de kantonrechter in Groningen die de eerdere vorderingen van de MD/PhD promovendi afwees.

De kwestie gaat over de arbeidsvoorwaarden van de MD/PhD promovendi. Zij hebben meegedaan aan een experiment van het ministerie van OCW en konden al tijdens hun opleiding geneeskunde starten met een promotietraject. Ze kregen in die hoedanigheid geen overeenkomst als reguliere werknemer en hebben een lager salaris dan andere promovendi, terwijl ze dezelfde werkzaamheden verrichten. Ook bouwen ze geen pensioen op en krijgen ze geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

In het hoger beroep hebben de MD/PhD promovendi mij monde van mr. Volk van Stadhouders advocaten gemotiveerd onderbouwd dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat zij als werknemer-promovendi moeten worden betaald. Naast de gebruikelijke elementen zoals een gezagsverhouding, loon en arbeid zijn de MD/PhD promovendi ervan overtuigd dat zij zijn ingebed in de organisatie van het UMCG.

Tijdens de zitting op 29 maart 2023 zal het Gerechtshof aangeven op welke termijn zij een uitspraak zal doen.