skip to Main Content

In memoriam: Cisca Koning-van den Berg van Saparoea


Onlangs kregen we het verdrietige bericht dat Cisca Koning-van den Berg van Saparoea op 10 juni 2020 is overleden. Cisca was arts Maatschappij + Gezondheid en speelde een belangrijke rol in de positionering van sociaal geneeskundigen. Ze was van 2015 tot 2018 bestuurslid bij de LAD.

Cisca Koning was van 2011 tot 2015 voorzitter van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), waar ze zich met veel gedrevenheid inzette om alle artsen in de publieke gezondheid en het sociale domein samen te brengen. Cisca vond het belangrijk dat artsen M+G zichtbaarder werden en lieten zien trots te zijn op hun vak – iets wat ze in haar rol als voorzitter en later opleider van de Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen (SSGO) zelf ook altijd uitdroeg. Ze richtte zich daarnaast op het verbinden van de wetenschappelijke verenigingen binnen KAMG en nauwe samenwerking met de NVAG, NVVG en LAD.

Tijdens haar voorzitterschap van de KAMG was ze ook bestuurslid bij de Artsenfederatie KNMG, waar ze een belangrijke rol speelde bij de reorganisatie van de federatie. Aansluitend was ze van 2015 tot 2018 bestuurslid bij de LAD. Ook daar nam ze de rol van verbinder op zich, en was ze een warm pleitbezorger om de werelden van de cure, care en public health samen te brengen. Daarnaast stond ze als bestuurslid bij de VIA aan de wieg van de fusie tussen de VAGZ, NVAG en VIA tot de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), die in 2018 tot stand kwam. De domeinen beleid, advies, indicatie, wetenschappelijk onderzoek en management binnen het specialisme M+G waren daarmee verenigd.

Samenwerken was het sleutelwoord in haar aanpak als arts, bestuurder en opleider. Hobbels op de weg waren er niet voor Cisca; ze vond altijd een manier om eroverheen of erlangs te gaan. Als bestuurder was ze enthousiast, betrokken en scherp, met een warm hart voor de mensen om haar heen.
In 2018 was Cisca helaas gedwongen een aantal (bestuurlijke) taken neer te leggen (waaronder haar bestuursfunctie bij de LAD) vanwege haar gezondheid, maar ze bleef tot het laatst betrokken. De LAD is Cisca zeer erkentelijk voor haar verdiensten en wenst haar familie en dierbaren veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.