skip to Main Content

InEen zegt Cao Gezondheidscentra op

 

Werkgeversorganisatie InEen heeft de Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019 opgezegd, zonder dat duidelijk is wat de nieuwe situatie wordt voor de 4.500 werknemers die nu onder de cao vallen. De LAD maakt zich grote zorgen over de ontstane situatie.

InEen heeft vorig jaar al aangekondigd de Cao Gezondheidscentra te willen ontmantelen: de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines zouden volgens haar niet meer aansluiten bij de tarieven die voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra gehanteerd worden door zorgverzekeraars. Met name bij fysiotherapeuten zou dit spelen.
Volgens InEen is de cao niet meer toekomstbestendig. Daarom wil ze alle functiegroepen onderbrengen in aanpalende cao’s. De LAD/FBZ heeft van meet af aan aangegeven de geschetste situatie niet te herkennen en is tegen ontmanteling: dat staat haaks op het multidisciplinaire samenwerkingskarakter van gezondheidscentra en is niet in het belang van zowel werknemers als werkgevers.

Factsheet

Nu InEen de cao heeft opgezegd, lijkt ze definitief te willen doorpakken op de weg die ze is ingeslagen, terwijl nog volstrekt onduidelijk is hoe dit voor werknemers uitpakt. De LAD/FBZ maakt zich daarom grote zorgen en heeft die zorgen intussen meerdere keren uitgesproken bij InEen. In een factsheet hebben we op een rij gezet welke argumenten InEen aandraagt, wat daarvan waar is en wat ontmanteling voor werknemers betekent.

Wat betekent de opzegging voor uw arbeidsvoorwaarden?

De LAD/FBZ verwacht niet dat er vóór 1 maart al een oplossing is gevonden voor een eventuele nieuwe situatie. Dat betekent dat de afspraken uit de huidige cao na 1 maart gewoon blijven gelden. Dit wordt ‘nawerking’ genoemd. De huidige arbeidsvoorwaarden en alle rechten en plichten uit de cao blijven dus van kracht, zolang werknemers hun huidige arbeidscontract houden.
Dit geldt echter níet voor nieuwe werknemers die vanaf 1 maart in dienst komen. Een werkgever kan met hen individueel dus andere afspraken maken over loon, verlof, werktijden, etc., en is dus niet meer gebonden aan de cao.