skip to Main Content

Input van artsen en andere zorgprofessionals voor nationaal herstelplan

Ruim 7.000 verpleegkundigen, verzorgenden en artsen vulden een peiling in van V&VN en de Federatie Medisch Specialisten, die ook de LAD onder haar leden verspreidde. Na vijftien maanden coronacrisis gaf 46% van deze respondenten aan moe te zijn. Daarnaast heeft bijna een kwart slaapproblemen en piekert 22% regelmatig.  

V&VN en de Federatie vinden de resultaten verontrustend, zeker met het oog op de grote hoeveelheid inhaalzorg die zorgprofessionals te wachten staat. Met de peiling hebben de twee beroepsorganisaties in kaart gebracht wat zorgprofessionals nodig hebben om te herstellen. Zorgprofessionals vinden het vooral belangrijk dat ze tijd krijgen voor herstel: iedere patiënt heeft immers recht op een goed uitgeruste arts of verpleegkundige. Ruim een derde van de respondenten geeft aan vakantie nodig te hebben; 43% wil vooral herstel van zijn werk-privébalans en 35% wenst ‘werklastverlaging door collega’s erbij’. Op de vraag ‘Denk jij erover na om het vak te verlaten?’ geeft 9% van de respondenten aan actief rond te kijken naar ander werk. 14% geeft als antwoord ‘ja, maar geen concrete acties’.

Zeggenschap

De input van de peiling dient als basis voor het herstelplan waartoe de Federatie en V&VN het initiatief hebben genomen. Volgens de twee organisaties is het, los van herstel, belangrijk dat het werken in de zorg aantrekkelijk wordt gemaakt, onder andere door zorgprofessionals meer zeggenschap te geven. De LAD herkent dat signaal. “Ondanks de hectiek vonden veel artsen bepaalde zaken tijdens de coronacrisis ook prettig, waaronder het ‘weer de regie hebben’”, zegt LAD-voorzitter Suzanne Booij. “Als de crisis iets heeft laten zien, is het wel dat artsen en andere zorgprofessionals die regierol ook heel goed kunnen pakken. Wij vinden het daarom belangrijk dat zorgprofessionals blijvend aan het roer staan.”
Ook het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ dat in mei verscheen en waarin aanbevelingen staan om de arbeidsproblematiek in de zorg aan te pakken, sluit hierop aan. Booij: “De SER-commissie stelt dat het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie, en dat die twee principes leidend moeten zijn bij bijvoorbeeld nieuwe regelgeving. Daarnaast adviseert de SER om structureel extra budget te genereren voor betere arbeidsvoorwaarden. We verzoeken een nieuw kabinet dan ook dit advies ter harte te nemen”, aldus Booij. “Het aantal (potentiële) zorgverlaters in de zorg is groot vanwege de hoge werkdruk en het gebrek aan zeggenschap en autonomie. Zicht op goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is dus een must om mensen te behouden én nieuwe mensen voor de zorg aan te trekken.”