skip to Main Content

Jaarverslag 2017: uiteenlopende activiteiten

7 cao-akkoorden, 50 sociaal plannen, 2.500 individuele vragen/dossiers, een oplossing voor de pensioenaftopping en ruim 3.000 nieuwe leden: het zijn een paar resultaten die de LAD in 2017 bereikte en die worden toegelicht in het jaarverslag.

“Als ik alle resultaten naast elkaar zet, was 2017 vooral een jaar waarin we met heel uiteenlopende onderwerpen bezig waren”, zegt LAD-voorzitter Christiaan Keijzer in zijn voorwoord veelzeggend. Die onderwerpen varieerden van de pensioenaftopping (waarvoor eindelijk een oplossing kwam – zowel voor de ggz als voor algemene ziekenhuizen) tot het Grote Zorgdebat en een pleidooi om tijdens de geneeskundeopleiding méér te focussen op onbekende specialismen buiten het ziekenhuis.

Voor de onderhandelaars was 2017 een vruchtbaar jaar. Er werden akkoorden gesloten voor de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en voor de Cao’s Arbo Unie, Gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg, Nederlandse Universiteiten en Ziekenhuizen. Daarnaast maakte de LAD werk van een stevigere positionering van artsen en andere zorgprofessionals, was ze betrokken bij diverse ‘Veilig en gezond werken’-initiatieven en werden heel wat leden geholpen met individuele vragen, bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten, re-integratietrajecten of het opzetten van Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband of andere vertegenwoordigende organen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Kennis- en DienstverleningsCentrum.

“Kortom: een bewogen jaar, met veel initiatieven die onze drie speerpunten raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief. Ook in 2018 maken we ons daar graag weer hard voor”, aldus Keijzer.

Bekijk het gehele jaarverslag.