skip to Main Content

Jaarverslag 2022: 9 cao-akkoorden en 2.590 juridische vragen

De LAD bereikte vorig jaar 9 cao-akkoorden, behandelde 2.590 juridische vragen en sloot 69 nieuwe sociaal plannen af. Wil je weten wat we nog meer deden om de arbeidsvoorwaarden en positie van artsen in dienstverband te verbeteren? Bekijk dan ons jaarverslag over 2022, waarin alle resultaten beknopt op een rij staan.

In 2022 kwam de zorg verder onder druk te staan: de personeelstekorten en het ziekteverzuim braken record na record. De roep om goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden was groot, mede door de hoge inflatie en energieprijzen, terwijl de ruimte voor arbeidsvoorwaardelijke beperkt was. Ondanks moeizaam verlopende cao-onderhandelingen lukte het om 9 akkoorden te bereiken. Artsen en andere zorgprofessionals in algemene ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en VVT konden rekenen op een nieuwe cao, evenals de Hidha’s, aios in dienst van de SBOH en artsen die werkzaam zijn bij een universiteit, Arbo Unie of Zorg van de Zaak. Daarnaast lukte het om een salarisverhoging van 10% voor alle umc-werknemers te realiseren en werd het traject gestart om te komen tot één cao voor alle huisartsen in dienstverband.

Individuele ondersteuning

Naast de cao’s bood de LAD ook ondersteuning aan artsen op individueel niveau of aan groepen artsen. Zo werden 2.590 juridische vragen behandeld. Ruim 60% daarvan ging over arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals (conflicten over de) arbeidsovereenkomst, cao’s, salaris, ziekte en re-integratie. LAD-leden kunnen jaarlijks kosteloos voor 20 uur per jaar (co’s: 10 uur) gebruikmaken van de juridische dienstverlening, die met een 8,5 werd gewaardeerd.
Daarnaast begeleidde de LAD groepen artsen via het project Gezond en veilig werken. Artsen in 24 instellingen deden mee aan dit project. Zij worden twee jaar lang begeleid om bijvoorbeeld te werken aan teamreflectie, een fijnere werkcultuur of het creëren van meer inspraak.

Meer weten? Lees dan ons jaarverslag.