skip to Main Content

Jaarverslag LAD 2018

 

8 cao-akkoorden, 40 sociaal plannen, 2.239 individuele vragen/dossiers, 2.000 nieuwe leden, nieuwe trainingen voor diverse ledengroepen én een voorzitterswissel: het zijn een paar ‘wapenfeiten’ uit het afgelopen jaar die uitgebreid worden beschreven in het LAD jaarverslag over 2018.

Directeur Caroline van den Brekel schrijft in haar voorwoord dat 2018 een bewogen jaar was. “In sommige sectoren moesten we er stevig aan  trekken om überhaupt tot een cao-resultaat te komen en in umc’s gingen we zelfs een actietraject in. Hoe vervelend dat ook was, het was  tegelijkertijd bemoedigend om te zien dat veel umc-medewerkers hieraan meededen en letterlijk zij aan zij stonden voor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.”

Wat de twee belangrijkste LAD-speerpunten (de positionering van artsen en gezond & veilig werken) betreft zijn volgens Van den Brekel goede vorderingen gemaakt in 2018. Zo werden voor huisartsen en voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen positioneringstrainingen geïnitieerd. Daarnaast werd een invitational gehouden om te inventariseren hoe de vanzelfsprekende overwerkcultuur in veel zorginstellingen kan worden doorbreken. De uitkomsten van de invitational vormen de aftrap voor een plan van aanpak, dat dit jaar verder vorm krijgt.

Van den Brekel is blij dat het ondanks wat ‘strubbelingen’ lukte om goede cao-resultaten te behalen en de LAD-speerpunten verder vorm te geven. “Met als uiteindelijke doel om onze leden te kunnen laten doen waar het om gaat: goede patiëntenzorg leveren.”

Bekijk het jaarverslag.