skip to Main Content

Jaarverslag LAD 2019


“De problemen in de zorg lagen in 2019 onder een vergrootglas,” zegt voorzitter Suzanne Booij in het voorwoord van het Jaarverslag LAD 2019. Volgens haar kon je geen krant openen of er stond wel een artikel in over de hoge werkdruk, oplopende personeelstekorten, instellingen in financieel
zwaar weer en moeizame fusies. Hoe de LAD dokters in deze roerige tijd ondersteunt en ontzorgt lees je in het jaarverslag 2019.

Ondanks alle problematiek in de zorg lukte het om zeven cao-akkoorden te sluiten, die voor bijna een miljoen werknemers gelden. Maar dat ging volgens Booij niet zonder slag of stoot: “Stuk voor stuk gaven werkgeversorganisaties bij aanvang van de onderhandelingen aan niet of nauwelijks ruimte te hebben voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.” Toch zijn er op het gebied van gezond en veilig werken en positionering – de twee belangrijkste speerpunten van de LAD – in 2019 stappen gezet. Zo is in 2019 een langgekoesterde wens van de LAD in vervulling gegaan. “Inspraak voor medisch specialisten in de ggz werd in 2019 een feit”, aldus Booij.

Ze kijkt al met al tevreden terug op haar eerste voorzittersjaar. “Ik ben trots op het feit dat we ondanks de moeilijke cao-onderhandelingen goede afspraken hebben kunnen maken en dat we onze leden kunnen ondersteunen in lastige individuele omstandigheden, zoals een arbeidsconflict of re-integratietraject. Ik hoop dat we deze mooie resultaten dit jaar kunnen evenaren, ondanks de enorme uitdagingen waar we in 2020 voor staan in verband met COVID-19.”

Bekijk het jaarverslag.