skip to Main Content

Judith Spekreijse benoemd tot ledenraadslid

Judith Spekreijse is met een meerderheid van de stemmen verkozen tot ledenraadslid in cluster 5 (artsen in opleiding). Spekreijse is in opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in het Diakonessehuis. Voor de zetel in de ledenraad hadden zich in totaal tien kandidaten aangemeld, en dus zijn er verkiezingen gehouden.

Judith Spekreijse: “Als aios AIGT ben ik een vreemde eend in de bijt en ligt deze functie misschien niet voor de hand. Maar juist de werkervaringen binnen diverse specialismen (interne-, long-, kindergeneeskunde, gynaecologie, buitenland) zorgen ervoor dat ik als AIGT’er een brede kijk heb op wat er speelt in het ziekenhuis en bij aios van diverse specialismen. Aangezien geen van de overige ledenraadsleden van cluster 5 een sociaal geneeskundige achtergrond en/of AIGT achtergrond heeft, denk ik dat ik een goede aanvulling ben in het cluster. Ik kijk ernaar uit om me in te zetten voor alle a(n)ios en andere leden van de LAD, waarbij mijn speerpunten zijn: duurzame inzetbaarheid van bevlogen artsen, goed onderwijs en een eerlijke vergoeding.”

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde artsen in opleiding. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. De ledenraad kent zeven clusters. Cluster 5 bestaat uit alle artsen in opleiding. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Op deze pagina staat meer over de samenstelling van de LAD-ledenraad.