skip to Main Content

Een 8,4 voor juridische dienstverlening

 

De juridische dienstverlening van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD werd in 2019 met gemiddeld een 8,4 beoordeeld. Ruim 2.000 juridische vragen en dossiers werden behandeld, waarvan het merendeel, bijna 70%, ging over arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals arbeidsconflicten en re-integratietrajecten. Ruim de helft van de vragen werd gesteld door medisch specialisten.  

LAD-leden kunnen per jaar kosteloos 20 uur juridische ondersteuning krijgen. In 2019 werden de juristen van de Federatie en de LAD onder andere ingeschakeld om arbeidsovereenkomsten te beoordelen. Dossiers waarmee veel tijd gemoeid is geweest, betroffen arbeidsconflicten, ontslag, opleidingsgeschillen en re-integratietrajecten. Ook kwamen er veel vragen binnen over de onderhandelingen en het actietraject in het kader van een nieuwe Cao Ziekenhuizen.

Ondersteuning

Medisch specialisten stelden de meeste vragen (ruim de helft). Daarnaast kregen de juristen relatief veel vragen van aios (13%), basisartsen (4%) en huisartsen (3%). De overige vragen kwamen van andere LAD-leden en van de wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie.

Naast de individuele dienstverlening kregen ook groepen medisch specialisten met een dienstverband in de algemene ziekenhuizen en de ggz ondersteuning, onder meer bij het oprichten van een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) of een medische staf.

Juridische vragen?

Lees er meer over op onze website.
Weten bij wie u terecht kunt met een juridische vraag? Ga naar het overzicht met onze juristen.