skip to Main Content

Toename van juridische vragen door COVID-19

De juristen van de LAD en Federatie Medisch Specialisten behandelden in 2020 in totaal 2.780 vragen en dossiers, een stijging van 35% ten opzichte van 2019. Relatief veel vragen waren gerelateerd aan de COVID-19 crisis. De juridische dienstverlening werd ook in 2020 met gemiddeld een 8,4 beoordeeld.

Bijna 60 procent van de juridische vragen die de juristen in 2020 behandelden, besloegen arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, salaris en arbeidsongeschiktheid. De vragen die gerelateerd waren aan de COVID-19 crisis, gingen over arbeidsrechtelijke onderwerpen als vakantie & verlof, roosters & diensten, overuren of minder werk, ziekte & zwangerschap en opleiding. Ook werden vragen gesteld over triage, persoonlijke beschermingsmiddelen, beeldbellen en protocollen.
Bijna de helft van de vragen werd gesteld door medisch specialisten, gevolgd door aios, basisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en coassistenten.

Belangrijke onderwerpen in 2020

  • COVID-19 crisis
  • Gezond en veilig werken
  • Positionering

Lees meer over onze juridische dienstverlening en wat wij voor je kunnen doen.