skip to Main Content

LAD bereikt onderhandelaarsakkoord voor aios in dienst bij SBOH

Op 30 januari 2024 heeft de LAD met de SBOH als werkgever van artsen in opleiding een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH 2024. Voor alle aios-groepen is een salarisverhoging afgesproken van 6,69%. Verder zijn afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding en volledige loondoorbetaling bij ziekte voor aios die in 2024 als gevolg van long-COVID hun tweede ziektejaar bereiken.

LAD-onderhandelaar Maaike Langerak: “We zijn blij dat de aios met de nieuwe cao zoveel als mogelijk koopkracht behouden. Over de onderwerpen die voor de aios-verenigingen het meest belangrijk zijn, hebben we goede afspraken kunnen maken. Het akkoord bevat daarmee een mooi pakket met arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen.”

De onderhandelingen vonden plaats in nauwe afstemming met de aios-verenigingen, door tussentijds met hen af te stemmen en doordat namens alle aios-verenigingen iemand aanwezig was bij de onderhandelingen.

Op termijn zal duidelijk worden of VWS budget beschikbaar stelt om achterstanden in te lopen met aios in andere sectoren, zoals bleek uit het beloningsonderzoek in opdracht van de SBOH in juli 2023. In de cao is daarover de procesafspraak gemaakt dat indien deze middelen alsnog beschikbaar komen dat deze in overleg met de LAD ten goede komen aan de aios.

Verder is vanaf 1 januari 2024 de Cao SBOH ook van toepassing op aios verslavingsgeneeskunde en aios forensische geneeskunde. Daarmee is de cao van toepassing op alle aios-groepen in dienst bij SBOH. Het betreft artsen in opleiding tot:

• Huisarts
• Specialist ouderengeneeskunde
• Arts verstandelijk gehandicapten
• (Profiel)arts Maatschappij + Gezondheid
• Forensisch arts
• Verslavingsarts.

De aios/LAD-leden onder deze cao kunnen vanaf 6 februari hun stem uit brengen over de afspraken voor de nieuwe cao. Zij ontvangen een stemlink in hun mailbox.

Meer weten?

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.