skip to Main Content

LAD/FBZ zet met steun achterban alsnog handtekening onder akkoord Cao Ziekenhuizen

De LAD-leden hebben afgelopen weken met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2021-2022. Dat betekent dat LAD/FBZ alsnog het akkoord met werkgeversorganisatie NVZ zal tekenen en de LAD partij is bij de nieuwe cao.

Tot hier en niet verder

Dat de LAD-leden instemmen betekent echter niet dat ze blij zijn met de polariserende effecten van de nieuwe cao. Een grote groep zorgprofessionals levert koopkracht in voor andere groepen. De LAD kreeg hier enorm veel kritische geluiden over. Een dergelijke cao geeft verkeerde prikkels, zorgt voor verdeeldheid op de werkvloer en staat haaks op het principe van een cao. Wat de leden betreft is dit de laatste cao waarbij de ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling onevenwichtig is verdeeld. Daarvoor is simpelweg geen draagvlak.

Aan de andere kant

De LAD-leden laten weten wel tevreden te zijn over de afspraken die zorgen voor betere werkomstandigheden voor alle zorgprofessionals. Denk aan meer regie op roosters, gezond roosteren en langere hersteltijd na diensten. Of aan de afspraak dat alle ziekenhuizen generatiebeleid moeten invoeren. Dat geldt ook voor een betere vergoeding voor onregelmatig werken en betere randvoorwaarden voor scholing van meer zorgprofessionals.

Onderhandelaar Rob Koster: “Het is goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is, de onderhandelingen duurden lang en verliepen moeizaam. Onder dreiging van acties van de gezamenlijke bonden sloot de NVZ versneld in januari echter alleen met FNV en CNV een akkoord. Voor ons vormde de generieke loonontwikkeling van slechts enkel 2% een obstakel om dit akkoord ook te kunnen tekenen. Niemand zou er immers in koopkracht op achteruit moeten gaan. We wilden van de LAD-leden weten hoe het akkoord voor hen zou uitpakken en vroeg hen hun stem hierover uit te brengen. De uitslag bevestigde onze vermoedens. LAD-leden wensen geen herhaling van dergelijke zetten vanuit de werkgevers. Maar het is wel goed nu voor de korte termijn het vizier eerst te richten op de uitwerking en verduidelijking van de gemaakte cao-afspraken.“

Hoe verder?

De leden van de andere vakbonden FNV en CNV hebben reeds ingestemd. Nu dat ook geldt voor LAD/FBZ betekent dat dat deze drie vakbonden met de NVZ de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2021-2022 verder uitwerken. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 in en loopt tot en met 31 januari 2023. De onderhandelingen voor de volgende cao beginnen in november.