skip to Main Content

Kabinet investeert te weinig in verbetering arbeidsomstandigheden

Het is geen verrassing dat COVID-19 de plannen en begrotingen van de verschillende ministeries op Prinsjesdag domineert. De impact op onze manier van leven en de economie is groot, en de zorg in Nederland is hierbij van onschatbare waarde. “We hebben een van de beste zorgstelsels in de wereld en daar mogen we trots op zijn. Maar ondanks dat er door het kabinet veel geld wordt vrijgemaakt om COVID-zorg te leveren, ziet de LAD dat er een aantal knelpunten is die onvoldoende worden geadresseerd.”

Ook voor de COVID-19-uitbraak was de werkdruk van artsen en andere zorgprofessionals al een probleem. “Het ziekteverzuim in de zorg is al jarenlang heel hoog, en de personeelstekorten lopen op. De coronacrisis heeft van dit voor sommige delen van onze achterban van een sluimerend probleem tot een acuut probleem gemaakt,” zegt LAD-voorzitter Suzanne Booij. “We zijn blij om te horen dat het kabinet middelen vrijmaakt om dit aan te pakken maar de vraag is of dat genoeg is.” Om de problematiek structureel aan te pakken is er volgens Booij meer nodig. “Helaas legt dit kabinet niet de prioriteit bij het verbeteren van de omstandigheden waaronder werknemers in de zorg hun werk doen in de zorg. Volgend jaar compenseert de OVA, Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, maar net de inflatie en de verhoging van de pensioenpremie. Er blijft daarom nauwelijks ruimte over voor verbetering van arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden.”

De uitstroom van werknemers in de zorg is hoog, de hoge werkdruk die zorgprofessionals ervaren draagt daar niet aan bij. Volgens Booij is het daarom noodzakelijk om de werkdruk en de arbeidsomstandigheden aan te pakken. “Voor een aantal beroepen zijn er zijn extra mensen nodig, maar we moeten ook kijken naar hoe we de zorg organiseren. We zien nu bijvoorbeeld de grote meerwaarde van het digitaal laten verlopen van patiëntcontacten. Deze vorm van innovatie is nodig om alle patiëntenzorg te kunnen blijven leveren op hoog niveau. Er zijn vele initiatieven gaande om deze mogelijkheden uit te breiden, maar dat is nog lang niet overal zo. Voor veel artsen zijn er nog onvoldoende mogelijkheden om patiëntcontacten digitaal te laten verlopen. Als deze mogelijkheden er wel waren geweest tijdens de COVID-19 piek, dan had een deel van de zorg alsnog door kunnen gaan en waren achterstanden voorkomen.”