skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met Cao SBOH

 

Een overgrote meerderheid van de LAD-leden die als aios huisarts- of ouderengeneeskunde werkzaam zijn voor de SBOH, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao SBOH. Daarmee is de cao een feit en kunnen de overeengekomen verbeteringen zoals de salarisverhoging worden doorgevoerd.

De aios die instemden, gaven aan blij te zijn dat er na lang onderhandelen alsnog een akkoord is bereikt, en zijn tevreden met de overeengekomen salarisverhoging. Ook werd er blijdschap uitgesproken over de nieuwe mogelijkheid om, zonder vertraging, over te stappen naar een andere opleiding binnen de SBOH. De aios die tegenstemden, noemden daarvoor vooral als reden dat de salarisstijging lager is dan ze hadden verwacht, dat de eindejaarsuitkering in de cao te laag is en dat er te weinig congressen worden vergoed. Ook waren enkele aios bang dat oude rechten verloren zouden gaan. Dit is echter niet het geval; voor deze aios zijn in de vorige cao overgangsregelingen getroffen en deze blijven ook in deze cao gehandhaafd.

Salarisverhoging

Met de nieuwe cao, die geldt voor de jaren 2016 en 2017, wordt een volgende stap gemaakt in de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde. Beide groepen aios krijgen per 1 januari een structurele salarisverhoging van 1,15%; over 2016 vindt een nabetaling plaats van 1,17% over het jaarsalaris.

De komende tijd wordt de tekst van de cao aangepast aan de hand van het onderhandelaarsakkoord. Zodra de cao-tekst gereed is, wordt deze gepubliceerd op deze website.