skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met Cao NU

 

Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Ook de leden van de andere werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie VSNU hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017.

De cao-partijen, waaronder LAD/FBZ, hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • De werkdruk per universiteit wordt aangepakt en er wordt fors ingezet op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Elke universiteit levert vóór het eind van dit jaar een werkplan van aanpak op om de werkdruk terug te dringen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
  • Universiteitsmedewerkers krijgen per 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, een structurele loonsverhoging van 1,4%. De loonsverhoging van 0,8%, die universiteiten sinds 1 september 2016 uitbetalen, wordt met dit akkoord ook structureel. De jeugdschalen worden per 1 januari 2017 verhoogd met 5,0% (ook structureel) en per 1 juli 2017 wordt de jeugdschaal voor 21-jarigen afgeschaft.
  • De duur en opbouw van het derde WW-jaar worden gerepareerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever. Tevens gaan per 1 januari 2018 ook openbare universiteiten, in navolging van bijzondere universiteiten – een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband.
  • Vrouwelijke promovendi krijgen zonder meer verlenging van hun aanstelling na een zwangerschaps- en bevallingsverlof, zodat ze voldoende tijd hebben voor het afronden van hun promotie.

LAD/FBZ heeft de uitkomst van de ledenraadpleging doorgegeven aan de andere cao-partijen. De komende tijd wordt de cao-tekst verder uitgewerkt en de BWNU-tekst aangepast op basis van het onderhandelaarsakkoord.

Meer weten over de nieuwe cao?

Bekijk dan het onderhandelaarsakkoord, bijlage 1 (Sectorale regeling nevenwerkzaamheden) en bijlage 2  (Herziene tekst BWNU 2017)