skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met herdefiniëring reistijd- en standplaatsregeling Cao Arbo Unie

Een ruime meerderheid van de LAD-leden die vallen onder de Cao Arbo Unie heeft ingestemd met de herdefiniëring van de reistijd- en standplaatsregeling. Deze wijziging in de cao treedt per direct in werking.

De nieuwe afspraak houdt in dat de eerste 45 minuten reistijd vanuit huis naar de klantlocatie of een andere Arbo Unie locatie dan de standplaats, worden beschouwd als eigen tijd. Daarna wordt de reistijd als werktijd aangemerkt. Reizen vanuit de standplaats naar de klant blijft volledig als werktijd gelden.

“We zijn blij dat we met deze heldere regeling een lange discussie over de reistijd kunnen afsluiten”, aldus een onderhandelaar Robert Barendse. “Dit biedt onze leden voor nu duidelijkheid over hun rechten en plichten.”

De herdefiniëring is tot stand gekomen in overleg tussen Arbo Unie en de betrokken vakbonden LAD, FNV en CNV. Alle bonden hebben inmiddels de nieuwe cao ondertekend.