skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie

De LAD-leden en de leden van de andere werknemersorganisaties (FNV en CNV) hebben ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao Arbo Unie. De nieuwe cao, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, is daarmee een feit.

Er zijn onder andere afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging en een eenmalige bruto-uitkering. Ook de thuiswerkvergoeding, eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding worden verhoogd. Daarnaast is er een afspraak gemaakt over terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste afspraken

  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een salarisverhoging van 4% met een nominale ondergrens van € 150,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 3,0% naar 3,5%.
  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van € 1.500 bij een fulltime dienstverband en naar rato van de datum dat ze in dienst zijn getreden.
  • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,15 per werkdag.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,21 per kilometer.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbo Unie sluit een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. De verzekering geeft een aanvulling op het inkomen tot 70% van het laatstverdiende salaris. De premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Meer weten?

Download hier het eindbod.
Het eindbod wordt de komende tijd uitgewerkt in een cao-tekst. Deze zal binnenkort beschikbaar zijn.