skip to Main Content

LAD-magazine: “Arts hoort in crisisteam”

Uit een peiling die de LAD dit najaar deed, bleek dat slechts 35 procent van de artsen die buiten het ziekenhuis werken, door zijn werkgever is betrokken bij de voorbereidingen op de tweede COVID-19 golf. Zorgelijk, vindt de LAD, want onderzoek wijst uit dat een hogere betrokkenheid ervoor zorgt dat artsen het langer volhouden. In het nieuwe LAD-magazine vertellen artsen die wél werden betrokken over hun ervaringen. “Een arts hoort in het crisisteam.”

 De LAD deed tijdens de eerste coronagolf een onderzoek naar het fysieke en mentale welzijn onder haar leden. De onderzoeksresultaten lieten een belangrijk verschil zien tussen artsen binnen en buiten ziekenhuizen. Artsen die in een ziekenhuis werken, zijn vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak zeer goed betrokken of zelfs in een regierol gezet; bij artsen buiten het ziekenhuis is dat veel minder het geval.
In aanloop naar de tweede golf besloot de LAD daarom een korte peiling te doen onder artsen in dienstverband die niet in een ziekenhuis werken. Daaruit bleek dat slechts 35 procent van de respondenten betrokken was bij de voorbereidingen op de tweede golf. Dat artsen buiten ziekenhuizen vaak met een klein aantal in een instelling werken, speelt daarbij zeker een rol. Arts voor verstandelijk gehandicapten Josianne van Gerven: “Er werken in onze gehandicaptenzorginstelling circa 1.500 mensen, waaronder slechts vier artsen in dienstverband. Daardoor is het lastig om als arts je stempel op het beleid te drukken. Vergeet bovendien niet dat wij niet alleen een medische instelling, maar vooral ook een woonvoorziening zijn. Dat is echt een verschil met het ziekenhuis en dus is de belangenafweging ook anders.”
Naast Van Gerven komen twee specialisten ouderengeneeskunde, een andere AVG en een jeugd-/corona-arts aan het woord. Allemaal vinden ze het belangrijk dat artsen betrokken zijn bij het corona-beleid in hun instelling. Dat vergroot niet alleen hun eigen werkplezier, maar leidt ook tot betere afwegingen in de patiëntenzorg.

Interview Diederik Gommers

Het nieuwe magazine bevat daarnaast een interview met intensivist Diederik Gommers, die sinds de uitbraak van de COVID-19 crisis misschien wel de bekendste dokter van Nederland is door zijn media-optredens. “Ik vond het vanaf dag één belangrijk om in een tijd die voor iedereen onzeker is, op een eerlijke manier informatie te geven.” Hij benadrukt dat hij de rol van BN’er niet bewust heeft gekozen. “Het gaat niet om mij als persoon. Als ik in het ziekenhuis mijn witte jas aantrek, neem ik de rol van intensivist aan. Ik ben dan niet meer stuiterbal Diederik die heel druk is en van chaos houdt, maar een dokter die een slecht nieuws-gesprek voert. In feite heb ik die rol ook op tv. Ik vertel hetzelfde verhaal dat ik ook een patiënt zou vertellen. Alleen nu aan iets meer mensen.”

En meer!

In het LAD-magazine wordt verder ingegaan op de vraag of beeldbellen een blijvertje is, vertelt Matijn Coret over zijn werk als AVG en wordt ingegaan op mogelijkheden om de verduurzaming van de zorg te versnellen.

Meer weten? Lees ons nieuwe magazine!