skip to Main Content

Artsen blikken terug en vooruit op COVID-19 crisis in LAD-magazine

 

Hoe was het voor artsen om tijdens de COVID-19 crisis aan het roer van een crisis te staan? In het nieuwe LAD-magazine kijken vier hoofdrolspelers terug en vooruit: Anja Schreijer (arts Maatschappij + Gezondheid), Nienke Nieuwenhuizen (specialist ouderengeneeskunde), Simone van der Sar (longarts) en Jan Kluytmans (arts-microbioloog).

Artsen hadden de afgelopen maanden een sleutelpositie in de aanpak van de COVID-19 crisis. Longarts Simone van der Sar had al snel de hele cohortafdeling onder haar hoede in het Amphia-ziekenhuis. “De lijnen werden vanuit de medische expertise uitgezet. Medisch leiderschap is door deze crisis in één klap tastbaar geworden.”
Ook Anja Schreijer (teamhoofd van de GGD in Amsterdam) kwam op een sleutelpositie terecht. In april werd ze gevraagd voor het voorzitterschap van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI). Vanuit die rol is ze automatisch vast lid van het Outbreak Management Team (OMT). “Ik vind het ontzettend belangrijk het public health-geluid in een crisis als deze te laten horen.” Ze is niet bang om ongemakkelijke dingen te zeggen. “Anders moet je deze rol ook niet op je nemen. Je kunt elkaar niet naar de mond praten en moet elkaar scherp houden.”
Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van beroepsvereniging Verenso, onderkent het belang om het medische geluid te laten horen – ook als dat geen leuke boodschap is. In april riep ze minister Hugo de Jonge op voorzichtig te zijn met het openstellen van verpleeghuizen en pleitte ze voor een landelijk protocol. “Het was niet leuk om te vertellen dat bezoekers niet welkom zijn, maar het moest wél gebeuren.”
Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia-ziekenhuis en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, vond het belangrijk om ontwikkelingen goed te duiden in de media. Ook hij zit in het OMT. “Twintig jaar geleden zat ik voor het eerst in een OMT en daarna nog een aantal keren. Nooit eerder werd er echter zo’n groot belang aan onze adviezen gehecht als nu. Daar schrok ik soms van, omdat het een heel ander verantwoordelijkheidsgevoel geeft.”

Andere artikelen

Ook in de andere artikelen in het nieuwe LAD-magazine staat COVID-19 centraal. Zo vertelt huisarts Kees Rovers, die zeven jaar geleden met pensioen ging, waarom hij tijdens deze crisis in een verpleeghuis aan de slag ging. “Als dokter zeg je geen nee in crisistijd.”
Coassistent Remy Petersen ging aan de slag als ‘helpende’ in een verpleeghuis toen haar coschappen werden stilgelegd.
Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de ‘mentale impact’ van deze crisis. Aart Koopmans, anesthesioloog-intensivist in Bernhoven, vertelt waarom hij naar een vertrouwenspersoon ging om zijn hoofd leeg te maken. “Het mogelijke scenario van een code zwart hing als een donkere wolk boven me.”
Verder reageren drie artsen op de vraag in hoeverre beeldbellen hun werk voorgoed heeft veranderd.

Nieuwsgierig? Bekijk ons nieuwe magazine!