skip to Main Content

Nieuw LAD-magazine: jonge artsen in de bres voor meer werkplezier

Een kwart van de a(n)ios zou niet opnieuw voor geneeskunde kiezen vanwege de hoge werkdruk en werkcultuur. Zin in Zorg, de beweging van jonge artsen, wil daar verandering in brengen. Vier jonge artsen vertellen in het nieuwe LAD-magazine wat ze de komende tijd gaan doen en wat hun ambities zijn.

De LAD, De Jonge Specialist, VvAA en de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) startten eind 2019 de beweging Zin in Zorg, die gaat en staat voor meer werkplezier, mentaal fitte jonge dokters en meer tijd voor de patiënt. Ruim 500 artsen hebben zich intussen aangesloten bij de beweging. Samen met hen is bekeken wat voor jonge artsen knelpunten zijn: waar lopen ze tegenaan? Wat moet er in hun ogen veranderen?

Zin in Zorg challenges

Aan de hand van die verkenning is een Zin in Zorg Toekomstagenda opgesteld, met vier challenges. Hoe kunnen jonge artsen bijvoorbeeld meer ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen ze beter worden betrokken bij de organisatie van hun werk? Hoe creëer je een cultuur waarin overwerken niet langer de norm is? En wat moet er gebeuren om meer oog te hebben voor de mens áchter de dokter?

Vier projectteams met elk tien jonge artsen uit het hele land en van verschillende specialismen (zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten) zijn intussen gestart met de challenges, waar ze de komende zes maanden aan werken. Ze worden ‘aangevoerd’ door vier teamcaptains: aios Ellen Mooren en anios Sharleen Roerdink, Bernice Wieland en Alise van Heerwaarde. Ze vertellen in het LAD-magazine wat hen drijft aan de hand van vier stellingen. “Het moet vanzelfsprekender worden dat dokters twijfels of onzekerheden met elkaar delen.”

En verder …

Het nieuwe magazine bevat daarnaast een interview met huisarts Paul Prinsen Geerligs, sinds april bestuurslid bij de LAD. Hij wil zich hard maken voor een betere verbinding tussen de eerste en tweede lijn en voor het vergroten van de inspraak van artsen.
Verder wordt ingegaan op de vraag welke rol artsen kunnen spelen om Nederland meer aan het bewegen te krijgen. En we gaan uitgebreid in op de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), waarin is afgesproken dat medisch specialisten in algemene ziekenhuizen vanaf hun zestigste het aantal diensten in de nacht kunnen afbouwen.

Lees meer!

Meer weten? Lees ons magazine digitaal. LAD-leden kunnen het magazine op 24 of 25 juni in de brievenbus verwachten.