skip to Main Content

LAD-magazine: maandenlange wachttijd geen uitzondering voor co’s


Maanden wachten voordat je coschappen kunt lopen of om de beurt de OK opgaan, omdat er te veel co’s zijn … Dat het geen uitzonderingen zijn, is te lezen in het nieuwe LAD-magazine. De LAD en De Geneeskundestudent vinden de situatie zeer onwenselijk. “Ongewild studievertraging oplopen is onacceptabel en te veel coassistenten op één plek zetten gaat ten koste van de kwaliteit.”

Uit een onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat zeven op de tien geneeskundestudenten na het behalen van hun bachelor gemiddeld een halfjaar moeten wachten voordat ze met hun coschappen kunnen beginnen. “Dat is een gemiddelde; voor sommige studenten is het dus nog veel langer”, vertel Amir Abdelmoumen, voorzitter van De Geneeskundestudent, in het nieuwe LAD-magazine. Om het probleem op te lossen, ziet Abdelmoumen dat een aantal faculteiten meer coassistenten plaatsen dan het aantal beschikbare plekken. Zelf heeft hij daar ook mee te maken. “Ik loop nu een coschap chirurgie en er is geen ruimte om de hele dag op de OK mee te lopen. We wisselen elkaar nu dus af, waardoor ik hooguit een paar uur per dag op de OK sta.”
LAD-directeur Caroline van den Brekel vindt dat geen goede zaak. “Als je te veel coassistenten op één plek zet, is de vraag in hoeverre je ze goed kunt opleiden en of je ze genoeg ervaring meegeeft om het vak van basisarts te kunnen uitoefenen.”

Parttime dokter in opkomst

In het nieuwe LAD-magazine wordt verder aandacht besteed aan het Capaciteitsplan 2020-2023, waarin het Capaciteitsorgaan adviseert hoeveel opleidingsplekken nodig zijn voor medisch-specialistische vervolgopleidingen. Voor het eerst in de historie is daarbij rekening gehouden met het feit dat steeds meer jonge dokters niet fulltime willen werken. “Niet iedere toekomstige arts heeft zin in een werkweek van meer dan 60 uur”, aldus directeur Victor Slenter.

Nieuwe columnist: Doa Shaikhani

Coassistent Doa Shaikhani maakt in dit nummer haar debuut als de nieuwe columnist van de LAD. Ze werd bekend met haar blogs als Dokter Do, waarin ze vertelt over haar avonturen in het ziekenhuis. De komende twee jaar zal ze de LAD-leden meenemen in haar belevenissen en visie op de zorg. Shaikhani studeert naast geneeskunde ook filosofie en journalistiek.

Verder in dit nummer …

Huisartsen Thomas Mancini en Pim Keurlings vertellen in een interview over hun website artsportaal. Hun ambitie is van de site een medische zoekmachine te maken, en daarmee zijn ze hard op weg. Verder gaan drie huisartsen in op de vraag wat een 15 minuten-consult kan opleveren, en wordt uitgelegd wat het actietraject in algemene ziekenhuizen precies behelst.

Bekijk ons nieuwe magazine!