skip to Main Content

LAD: meer doen om acute personeelsproblematiek aan te pakken

Het kabinet heeft de personeelsproblematiek in de zorg hoog op de agenda staan, de koning benoemde het zelfs in de Troonrede. Toch moet er volgens de LAD meer worden gedaan om de acute problematiek, zoals de hoge werkdruk en het nijpende personeelstekort, aan te pakken.

Dit jaar waren er net als in 2018 geen grote verassingen in de Miljoenennota. De meeste veranderingen waren al bekend omdat ze eerder al waren afgesproken in de hoofdlijnakkoorden. Het kabinet volgt de eerder ingezette koers en probeert met het programma De Juiste Zorg Op De Juiste plek de zorguitgaven te beperken. Zo mag in 2020 het volume in de medisch-specialistische zorg met maximaal 0,6% toenemen en in de geestelijke gezondheidszorg met maximaal 1,1%. Om de verplaatsing van zorg naar de eerste lijn mogelijk te maken, mag het volume in de huisartsenzorg in 2020 met 2,5% groeien en in de wijkverpleging met 2,4%.

Personeelstekorten in de zorg

In zowel de Troonrede als in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt extra aandacht gegeven aan de personeelstekorten in de zorg. In de begroting van VWS wordt er bijvoorbeeld gesproken over het actieprogramma Werken in de Zorg en het Sectorplan Plus. Suzanne Booij, voorzitter van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband: “Deze initiatieven steunt de LAD absoluut, maar het duurt even voordat de effecten van dit soort programma’s echt merkbaar zijn.” Om de problemen van nu aan te pakken zijn er betere arbeidsvoorwaarden en betere arbeidsomstandigheden (zoals een gezonde werkdruk, betere rust- en hersteltijden) nodig. Ook moet betrokkenheid en inspraak voor zorgprofessionals beter geregeld worden. “De LAD zou graag zien dat beleidsmakers en werkgevers werknemers faciliteren en stimuleren in hun bevlogenheid. Geef professionals zeggenschap en invloed op de manier waarop ze hun werk doen. Dat is niet alleen goed voor de werkomstandigheden, maar voor de zorg als geheel,” zegt Booij. Ook steunt de LAD het pleidooi van de Federatie Medisch Specialisten om middelen uit het nieuwe investeringsfonds van de overheid aan te wenden voor verbetering van de ICT in de zorg ter verlaging de werkdruk.