skip to Main Content

LAD: méér mensen alleen is niet genoeg

 

De LAD is blij dat het kabinet volgend jaar extra geld vrijmaakt voor de zorg, maar mist in de plannen wel concrete beleidsvoornemens om een aantal problemen aan te pakken, zoals de hoge werkdruk en de problemen op de opleidings- en arbeidsmarkt voor aankomende artsen. De belangenbehartiger van ruim 34.000 (aankomende) artsen in loondienst juicht het pleidooi om preventie steviger in te bedden toe. “Dat vereist echter wel een omslag in denken en doen”, aldus LAD-voorzitter Christiaan Keijzer.

De Miljoenennota bevatte voor de zorg dit jaar weinig verrassingen: de meeste beleidsvoornemens waren al bekend, omdat die eerder waren vastgelegd in de hoofdlijnenakkoorden die werden gesloten voor de medisch-specialistische zorg, de ggz, wijkverpleging en huisartsenzorg.

Arbeidsmarkt

In totaal trekt het kabinet volgend jaar 71 miljard euro uit voor de zorg, 5 miljard meer dan dit jaar. Dat extra geld gaat onder andere naar de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg in achterstandswijken, ambulancezorg en opleidingen in de ggz die bijdragen aan het oplossen van wachttijden. Daarnaast trekt het kabinet extra geld uit (350 miljoen in totaal) om meer mensen te bewegen een opleiding in de zorg te kiezen en om het werk beter en anders te organiseren. “Goede beleidsvoornemens”, vindt Keijzer, “maar we zouden ook graag meer aandacht willen voor de kwaliteit van de opleiding. Uit een recent onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat zeven op de tien geneeskundestudenten gemiddeld een halfjaar moeten wachten voordat ze met hun coschappen kunnen beginnen. Dat is zorgelijk. Daar komt bij dat we er niet alleen zijn met méér mensen. Bij geneeskunde is er bijvoorbeeld genoeg animo onder studenten, maar een aantal vervolgopleidingen kampt paradoxaal genoeg met tekorten. Dat komt omdat de focus tijdens de opleiding nu sterk op ziekenhuisspecialismen ligt, waardoor te weinig basisartsen kiezen voor ‘onbekendere’ specialismen buiten het ziekenhuis, zoals psychiatrie, ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde. Wij zouden graag zien dat er meer aandacht komt voor deze richtingen, omdat de zorg van de toekomst steeds minder in het ziekenhuis en vaker in de thuissituatie plaatsvindt.”

Werkdruk

De LAD mist verder concrete beleidsvoornemens om de werkdruk in de zorg aan te pakken. “Onder artsen, maar ook andere zorgprofessionals, is dat een van de grootste knelpunten, die de kwaliteit van de zorg, maar ook de bevlogenheid van zorgwerknemers onder druk zetten. Recent onderzoek van De Jonge Specialist heeft laten zien dat het aantal burn-outklachten bij a(n)ios door de hoge werkdruk hoog is. Tijdens cao-onderhandelingen is de werkdruk niet voor niets een van de belangrijkste onderwerpen, dus we zouden graag zien dat dit onderwerp ook bij het kabinet hoger op de agenda komt te staan.”

Preventie

Keijzer is blij met de aandacht voor preventie in de Miljoenennota. “In de Rijksbegroting staat letterlijk dat preventie veel meer dan nu cultuur moet worden in de zorg. Dat vraag om een omslag in denken en doen. Om die omslag te kunnen maken, is het in onze optiek nodig dat preventie al tijdens de geneeskundeopleiding veel meer centraal komt te staan. We hopen dat het kabinet daar voldoende oog voor heeft.”