skip to Main Content

LAD: “Geen verplichte vaccinatie”

De LAD is tegen een verplichte COVID-19 vaccinatie voor zorgmedewerkers. “We vinden vaccinatie van groot belang, maar een verplichting is een grote inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer”, aldus LAD-voorzitter Suzanne Booij.

In België moeten alle zorgmedewerkers zich voor 1 april 2022 laten inenten tegen COVID-19. Doen ze dat niet, dan volgt ontslag met recht op een werkloosheidsuitkering. De vraag is of zoiets ook in Nederland kan gebeuren. Een verplichte vaccinatie druist volgens de LAD in tegen de Grondwet, waarin staat dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn privéleven, de onaantastbaarheid van zijn lichaam, en recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Verder kan een verplichting volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling ook indirect onderscheid opleveren op grond van godsdienst of levensovertuiging. “Dit zijn sterke (grond)rechten, waarop alleen inbreuk kan worden gemaakt als er een wettelijke grondslag komt die deze inbreuk rechtvaardigt”, zegt Booij. “Vooralsnog is dat gelukkig niet het geval, en wij vinden dat zo’n wettelijke inbreuk ook niet mag, omdat het doel dat daarmee wordt nagestreefd ook met andere maatregelen kan worden bereikt, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een wettelijke verplichting is dus niet proportioneel. Wij verzoeken het kabinet daarom met klem niet over te gaan tot een wettelijke grondslag. Ieders keuze moet gerespecteerd worden. Bovendien is de vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers al heel hoog”, geeft Booij aan.

De LAD-voorzitter benadrukt dat een ongevaccineerde zorgmedewerker het werk niet kan worden ontzegd. “Wij zijn een groot voorstander van vaccineren, maar vaccinatie is niet de enige manier om besmettingsgevaar te voorkomen. En er zijn zoals gezegd ook andere oplossingen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.”