skip to Main Content

Met onze expertise willen wij het verschil maken”


Adriaan Taselaar is manager van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD en tevens adjunct-directeur van de Federatie Medisch Specialisten. Hij heeft Nederlands Recht gestudeerd en meer specifiek gezondheidsrecht. Na zijn studie heeft hij zich onder meer als onderhandelaar arbeidsvoorwaarden en beleidsmaker beziggehouden met arbeidsrecht, gezondheidsrecht en verenigingsrecht. Als manager en generalist behartigt hij geen individuele casuïstiek. Hij zorgt ervoor dat collega’s hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren en denkt met hen mee waar dat is gewenst. Het uiteindelijke doel daarvan is om juridische dienstverlening te verlenen, waardoor artsen zoveel als mogelijk worden ontzorgd. “Onze ambitie is om van elke arts die bij ons aanklopt met een vraag of een probleem waar wij deskundigheid over hebben, een ambassadeur te maken. Met onze expertise willen wij het verschil maken.”

Adriaan Taselaar

Manager Kennis- en dienstverleningscentrum
T: 088 – 13 44 112
E: a.taselaar@lad.nl