skip to Main Content

Arbeidsrecht

 

Ruim twee derde van alle vragen die wij jaarlijks behandelen, gaat over arbeidsrecht. Onze arbeidsjuristen geven advies over of bijstand bij onder andere:

 • arbeidsconflicten en -overeenkomsten
 • pensioen
 • salaris en vergoeding
 • werkrooster en werkdruk
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • fusies en reorganisaties
 • herregistratieproblematiek

Indien nodig staan onze juristen je ook bij in juridische procedures bij de rechter. In situaties waar de wet voorschrijft dat de procedure alleen door een ingeschreven advocaat kan worden gevoerd, kun je via ons door VvAA worden bijgestaan door een advocaat.

Veelgestelde vragen

Nieuwsgierig naar wat voor soort vragen we binnen krijgen? Bekijk dan hieronder het antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik ben werkzaam in dienstverband en zwanger. Ik wil geen nacht-, avond- en weekenddiensten meer doen. Kan ik mij op wet- en regelgeving beroepen?
De zwangere werknemer heeft bepaalde rechten op grond van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB); hoewel medisch specialisten normaal gesproken uitgezonderd zijn van de ATW en het ATB, gelden de bepalingen voor zwangere werknemers ook voor hen. Zo geldt het volgende:

 • De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden.
 • De zwangere werknemer kan niet worden verplicht meer arbeid te verrichten dan:
  – 10 uren per dienst;
  – gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken, en
  – gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.
 • De zwangere werknemer kan niet worden verplicht arbeid te verrichten tijdens een nachtdienst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Ik ben werkzaam in dienstverband en mijn werkgever wil mij ontslaan. Kan het Kennis- en dienstverleningscentrum mij ondersteunen?
Ja dat kan. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen je adviseren, ondersteunen en begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van goede afspraken met je werkgever. Zij verlenen ook rechtsbijstand in een eventuele procedure bij de kantonrechter, ambtenarenrechter of Scheidsgerecht gezondheidszorg.

Ik ben werkzaam in dienstverband en ben bezig met een re-integratietraject. Ik wil re-integreren in mijn eigen functie binnen mijn eigen vakgroep, maar mijn werkgever wil dat ik in een ander ziekenhuis re-integreer (tweede spoor). Kunnen jullie mij hierbij ondersteunen?
Ja dat kan. Bij een re-integratietraject moet in principe de onderstaande volgorde worden gevolgd:

 • re-integratie in eigen functie;
 • re-integratie in eigen functie met aanpassingen;
 • re-integratie in een passende functie bij de eigen werkgever;
 • re-integratie in passende functie bij andere werkgever (tweede spoor).

Onze arbeidsrechtjuristen kunnen je adviseren over het re-integratietraject en je adviseren in de gesprekken met jouw werkgever daarover.

Ik ben werkzaam in dienstverband en bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Hoe zit het met mijn arbeidsovereenkomst en mijn inkomen?
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag je werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen als er geen uitzicht is op herstel. Hiervoor heeft hij vooraf toestemming nodig van het UWV of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Na twee jaar ziekte heb je recht op een WIA-uitkering. Deze is maximaal 70% van het maximumdagloon (75% bij duurzame arbeidsongeschiktheid). Mogelijk heb je ook recht op een aanvulling van PFZW of ABP. Voor advies over jouw specifieke situatie kun je contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum.

Ik ben gedurende dit kalenderjaar in dienst gekomen van een ziekenhuis. Ik heb te horen gekregen dat ik geen recht heb op het volledige budget functiegebonden kosten. Klopt dit?
Ja. Als je gedurende een kalenderjaar in dienst komt, dan heb je geen recht op het volledige budget. Het budget wordt dan naar rato toegekend.