skip to Main Content

Gezondheidsrecht

 

Mede dankzij de samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten heeft het Kennis- en dienstverleningscentrum expertise over een aantal gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals functioneren, klachtenregelingen, visitaties en gedragscodes. Medisch specialisten kunnen van deze expertise gebruikmaken. Individuele vragen van medisch specialisten over gezondheidsrechtelijke onderwerpen worden door de Federatie beantwoord. Bij individuele vragen van andere artsen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen kunnen wij doorverwijzen naar andere partijen.

Veelgestelde vragen

Nieuwsgierig naar wat voor soort vragen we binnen krijgen? Bekijk dan hieronder het antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is een calamiteit en moet ik deze melden?
Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of zelfs de dood van een cliënt heeft geleid. Een calamiteit moet door de zorgaanbieder bij de IGJ onverwijld worden gemeld. Indien er sprake is van een incident, dan moet dit aan de patiënt of diens erfgenamen worden gemeld, voor zover het incident voor de patiënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben. De aard en toedracht van het incident moeten worden aangetekend in het dossier van de patiënt. Een complicatie is een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade.

Wat is de bewaartermijn van stukken van kwaliteitsvisitatie?
Er is geen wettelijk vastgelegde bewaartermijn. Wenselijk is wel om een bepaalde termijn aan te houden. Al is het alleen maar zodat op basis van eerdere rapporten nog kan worden terug gezien of er verbetering heeft plaatsgevonden. Zo is een termijn vanaf 10 jaar denkbaar. Het digitaal bewaren is daarbij toegestaan, waarbij stukken met originele handtekeningen apart worden bewaard. Het is aan de wetenschappelijke vereniging daar een afweging in te maken. Daarbij kan ook worden meegenomen welke stukken mogelijk nog relevant zijn in verband met bewijslast van de gescoorde normen.