skip to Main Content

Kan ik een beroep doen op de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof?

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Wat met deze nieuwe wet verandert, is dat je je loon gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald kunt krijgen. Je kunt hiervoor via je werkgever een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering is zeventig procent van je eigen salaris, tot een maximum van zeventig procent van het maximum dagloon (het maximum dagloon is momenteel € 232,90 bruto per dag en € 5.065,58 bruto per maand). Het ouderschapsverlof kan ook gelden voor ouders die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof een kind hebben gekregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat echter wel jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten de ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Belangrijk is dat de negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Ouderschapsverlof is een regeling waardoor je na de geboorte van jouw kind tijdelijk minder gaat werken dan de overeengekomen arbeidsomvang. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, moet je dat minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Je werkgever mag je verzoek niet weigeren. In principe mag je zelf kiezen hoe en wanneer je het verlof wil opnemen. Je werkgever kan na overleg met jou de invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Kennis- en dienstverleningscentrum via 088 – 134 41 12 of bureau@lad.nl.