skip to Main Content

Mediation

 

Mediation kan in verschillende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld als uw re-integratie wordt bemoeilijkt door spanningen in het team, als u en uw leidinggevende het niet eens zijn over uw functioneren of bij onenigheid binnen uw MSB, bijvoorbeeld over taakverdeling of inzet.

Heeft u behoefte aan mediation? Wij kunnen u dan verder helpen en doorverwijzen naar de juiste expert. Neem contact op voor de mogelijkheden via 088 13 44 122 of mail naar bureau@lad.nl.